KIDSMiddagen genomineerd!

KIDSMiddagenApeldoorn (initiatief VEG Apeldoorn) is aangedragen als goed doel voor NCRV Actie Warm Hart. En…..ze zijn genomineerd. Stemt u mee? Dat zou geweldig zijn! Via deze link kan er gestemd worden: https://www.ncrv.nl/geven/vrije-evangelische-gemeente-apeldoorn. Vergeet niet om je stem via de mail te bevestigen, anders telt hij niet mee. Namens de organisatie, alvast hartelijke … Verder lezen

Op zondag 27 mei viert de VEG Zwolle, haar 75 jarig jubileum

Op 16 mei 1943 is de gemeente gesticht, op 12 juni 1943 ontving de gemeente de erkenning als kerkgenootschap. Midden tussen die beide data in viert de VEG-Zwolle dit bijzondere jubileum in een feestelijke dienst die om 14.00 uur begint en gehouden wordt in de markante Kapel aan de Hogenkampweg. Bijkomend gegeven is dat niet alleen de gemeente 75 … Verder lezen

Veilig kampwerk, iets om over na te denken…..

Aanbieders van christelijke kampen tekenden afgelopen 20 april de gedragscode ‘Veilige kampen’. De gedragscode is opgesteld binnen de werkgroep Kampaanbieders van MissieNederland in samenwerking met Stichting Gedragscode Leidinggevenden. De gedragscode is een samenstelling van een aantal afspraken en regels waar kampleiding van de aangesloten kampaanbieders zich aan verbinden. De inhoud … Verder lezen

Bent u al AVG-proef?

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) belast met de handhaving van de wet. Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Natuurlijk moeten en … Verder lezen